RUČNA STRETCH FOLIJA

Intelmarove ručne stretch folije izrađene su koekstruzijom preko inovativnih višeslojnih cast linija koristeći vrhunske sirovine. Time se stvaraju folije nove generacije HD koje sa svojim visokim performansama zamijenjuju standardne folije te stvaraju uštedu korištenjem manje folije za omotavanje paleta, a da se pritome stabilnost palete još poboljšava.

Quick PS5

Pre-stretch je prethodno istegnuta folija čime se troškovi
pakiranja svode na minimum.

Smart HD8

Pametan izbor stretch folije za omatanje Vaših paleta.
Inovativna stretch folija namjenjena za lakše palete.

 

Secure HD10

Izvrsna “cost savings” stretch folija.
Pruža sigurnost omatanja svih vrsta paleta!

 

Quick PS5

Pre-stretch je prethodno istegnuta folija čime se troškovi
pakiranja svode na minimum.

SMART HD8

Pre-stretch je prethodno istegnuta folija čime se troškovi
pakiranja svode na minimum.

SECURE HD10

Pre-stretch je prethodno istegnuta folija čime se troškovi
pakiranja svode na minimum.

Ultra HD12

Pre-stretch je prethodno istegnuta folija čime se troškovi
pakiranja svode na minimum.

EXTREME HD15

Pre-stretch je prethodno istegnuta folija čime se troškovi
pakiranja svode na minimum.

DRŽAČI RUČNE STRETCH FOLIJE

Pre-stretch je prethodno istegnuta folija čime se troškovi
pakiranja svode na minimum.

Ultra HD12

“Heavy duty” stretch folija koja s nevjerojatnim ojačanim mogućnostima pruža velike uštede kod ručnog omatanja. 

 

Extreme HD15

Ekstremno čvrsta stretch folija za vrlo teške i nestabilne tipove paleta.
Ona je najsigurniji izbor za Vas ukoliko pakirate teški teret. 

 

Držači ručne

stretch folije

Pomažu prilikom rukovanja stretch folijom.