Tipovi paleta

Tipovi paleta

Prilikom slaganja tereta cilj je stvoriti što je moguće ujednačeniji oblik palete, tako da se proizvodi što lakše i efikasnije omotaju. Nažalost, ne možete uvijek dobiti savršeno oblikovanu paletu s ravnim rubovima. Ponekad će se predmeti izvući iz glavnog dijela i...
Kartonski tuljak kod ručne stretch folije

Kartonski tuljak kod ručne stretch folije

Zašto prodaja ručne stretch folije po kilogramu?Kartonski tuljak već dugo je predmet stalnih rasprava prilikom prodaje ručne stretch folije. Naime, sama prodaja ručne stretch folije po kilogramu je vrlo zanimljiva. Skriveni cilj prodaje stretch folije po kilogramu je...